VOK Meri-Kaarina

Puhdas vesi on meille elintärkeä päivittäinen tuote. Tunnemme myös vastuumme jätevesien puhdistamisesta, jota lakikin meiltä edellyttää.

Siksi perustimme toukokuussa 2014 VOK Meri-Kaarina osuuskunnan huolehtimaan Luodontien varren asukkaiden vesi- ja jätevesihuollosta Kavallosta aina Harvaluodon perukoille saakka. Osuuskunnan verkosto on jatkoa Kaarinan kaupungin verkostolle. Vesi ostetaan kaupungin verkosta ja jätevedet johdetaan kaupungin verkostoa pitkin Kakolan puhdistamoon.

Huolehtikaamme omalta osaltamme saaristomeren kunto paremmalle tolalle hoitamalla jätevedet puhdistamoon.

Rakennustyöt alkoivat 16.2.2015 ja rakennusprojekti valmistui 31.12.2017.

Osuuskunta on jäsenten omistama voittoa tavoittelematon yritysmuoto.

https://sites.google.com/site/vokharjoitelma/home/water-52249_640.jpg?attredirects=0

Kunnallislehti 16.3.2018: