Hallitus tiedottaa (toukokuu 2021)

TIEDOTE TOUKOKUU 2021

Arvoisa osuuskunnan omistajäsen,


1. KORONATILANNE
Koronatilanteesta johtuen kevään osuuskuntakokous siirtyy syksyyn.
Kokousajankohta on su. 26.9.2021 klo 15 Piikkiön Yhtenäiskoululla, os. Koulutie 2.


2. TURVALLISUUS JA HUOLTOTYÖT
Suoritimme yhdessä ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajan kanssa osuuskunnan riskien arvioinnin talven aikana. Samalla tehtiin näytteenottosuunnitelma, josta ensimmäinen osa toteutetaan tämän kevään aikana.

Linjapumppaamot pestään kerran vuodessa ja kiinteistöpumppaamot tarvittaessa. Kiinteistöpumppaamoissa rasvan kertyminen mm. vippoihin (vippa = pinnankorkeuden valvontakytkin) on yleensä suurin ongelma. Rasvan päästämistä järjestelmään pitäisi siis välttää. Tarvo Kotamäki, p. 0400-534198, tekee huoltokäyntejä ja hälyttää lisäapua tarvittaessa. Jätevesijärjestelmään ei saa laittaa muuta kuin ihmisestä luonnollisesti poistuvat aineet ja wc-paperi.


3. TALOUS JA KÄYTTÖ
Vettä käytimme viime vuonna 10.130 kuutiota ja jätevettä toimitimme Kaarinaan 13.596 kuutiota. Talous on sen verran hyvässä kunnossa, että hallitus päätti lyhentää lainaa ylimääräisellä 60.000,00 eurolla.


4. LIITTYMÄHINNAT
Liittymähinnat nousevat johtuen pumppaamojen ja muoviputkien hintojen noususta 1.6.2021 alkaen seuraavasti:

- täysliittymä 13.500,00 euroa
- vesiliittymä 6.000,00 euroa.


5. HALLITUKSEEN UUSIA JÄSENIÄ
Pitkäaikainen sihteerimme, Maarit Kangas, muuttaa pois osuuskunnan toiminta-alueelta. Muidenkin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle voidaan valita uusia jäseniä. Nyt rohkeasti ilmoittautumaan!!!


6. UUDET JÄSENET
Talven aikana olemme saaneet muutaman uuden jäsenen. Tervetuloa mukaan omistajaksi!


Hyvää kesää toivottaen,

Hallituksen puolesta

Kalervo Korvensyrjä