Toiminta-alue

Kavallosta etelään, myös Toivonlinnan alue, ja koko Harvaluoto.

-ALUEKARTTA:


-SUUNNITTELUALUEEN YLEISKARTTA (16.11.2020)

Tarkekartta400A_rotated.pdf