Osuuskuntakokous 2024

                                                                                                                    20.6.24/el

 

OSUUSKUNTAKOKOUS

  

Aika           Sunnuntai 16.6.2023 klo 14.00

 

Paikka       Piikkiön OP kokoustila

                   Hadvalantie 10, 21500 Kaarina

 

PÖYTÄKIRJA

 

ASIALISTA

 

1.      KOKOUKSEN AVAUS

2.      VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

3.      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                        Liite 1

4.      ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5.      ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1.2023-31.12.2023             Liite 2

6.      VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS

7.      PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDESTA                                                     Liite 3

8.      PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

9.      MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT                                                                                                                                                        

10.  VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

11.  VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA

12.  VEDEN JA JÄTEVEDEN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

13.  LIITTYMÄHINNAT

14.  TALOUSARVIO 2023                                                                                Liite 4  

15.  HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VESIOSUUSKUNNAN NYKYTILAAN

16.  PERUSMAKSUN PERIMINEN TILANTEESSA, JOSSA ON TÄYSLIITTYMÄ, MUTTA JOSSA LIITTYMÄÄ EI OLE OTETTUKÄYTTÖÖN

17.  MUUT ASIAT (ei päätösasioita)

18.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

 


OSUUSKUNTAKOKOUS                                                                                        20.6.24el

 

Aika           Sunnuntai 16.6.2024 klo 14.00

 

Paikka       Piikkiön OP kokoustila

                   Hadvalantie 10, 21500 Kaarina

                  

 

PÖYTÄKIRJA

 

1.      KOKOUKSEN AVAUS

 

Kalervo Korvensyrjä avasi kokouksen.

 

2.      VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

 

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Nurmi, sihteeriksi Eija Luoto ja pöytäkirjantarkistajiksi Marjatta Nikkola ja Pentti Nikkola.

 

 

3.      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                                                                                                  Liite 1

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

4.      ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista toimitettiin 6.6.24.

 

Päätös:
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

 

5.      ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1.2023-31.12.2023                   

 

Käsitellään tilinpäätös, tase ja talousarvion toteutuminen.        Liite 2

                                                                

Päätös:

           Käsiteltiin tilinpäätös, tase ja talousarvio vuodelta 2023.

 

 

6.      VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS

 

Vahvistettaneen tilinpäätös.

 

Päätös:

          Vahvistettiin tilinpäätös kaudelat 1.1.2023-31.12.2023.

 

 

7.      PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDESTA                                                                   

 

Tilintarkastaja Kirsi Patrikainen on toimittanut lausunnon, jossa puoltaa vastuuvapauden myöntämistä. Todettaneen tilintarkastajan lausunto, joka oli toimitettu kokouskutsu-materiaalin mukana jäsenille.

 

Myönnettäneen tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

                                                                                                                Liite 3

Päätös:

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

 

          

 

8.      PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

 

Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijämätilille ja katetaan tulevien vuosien ylijäämillä.

 

Päätös:

Päätettiin kirjata tilikauden tappio edellisten tilikausien ylijäämä/alijämätilille ja katetaan tulevien vuosien ylijäämillä.

 

 

9.      MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT       

                                                                                                                                                                                                              

Hallituksen kokouspalkkiot ovat olleet:

-          sihteeri 80 euroa/alkava kaksi tuntia ja sen jälkeen 40 euroa/alkava tunti

-          muut hallituksen jäsenet 60 euroa/alkava kaksi tuntia ja sen jälkeen 30 euroa/alkava tunti

 

Hallitus esittää kokouspalkkioiden pitämistä samana. Hallitus esittää, että puheenjohtajan kuukausipalkkio määritellään hallituksen kokouksessa.

 

Päätös:

Kokouspalkkiot vuonna 2024 pidetään samana kuin edellisenä vuonna.

-          sihteeri 80 euroa/alkava kaksi tuntia ja sen jälkeen 40 euroa/alkava tunti

-          muut hallituksen jäsenet 60 euroa/alkava kaksi tuntia ja sen jälkeen 30 euroa/alkava tunti

             Puheenjohtajan kuukausipalkkio määritellään hallituksen kokouksessa.

 

          

                               

10.  VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

 

Erovuorossa ovat Tapio Koskenvoima, Tuomas Illukka, Jukka Wiksröm ja varajäsenet Mari Alanko ja Mika Vaihekoski. Koskenvoima, Illukka ja Wikström ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä, samoin varajäsenet Alanko ja Vaihekoski seuraavalle kaudelle.

 

Päätös:

Erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapio Koskenvoima, Tuomas Illukka ja Jukka Wikström. Varajäseniksi valittiin Mari Alanko ja Mika Vaihekoski.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Varsinaiset jäsenet

Kalervo Korvensyrjä                 2023-2024*

Eija Luoto                                  2023-2024*

Tarvo Kotamäki                        2023-2024*

Tapio Koskenvoima                  2024-2025

Tuomas Illukka                         2024-2025

Jukka Wikström                        2024-2025

Varajäsenet

Mari Alanko                              2024*

Mika Vaihekoski                       2024*

 

          *erovuoro 2025 osuuskuntakokous

 

 

11.  VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA

 

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Kirsi Patrikainen HT, KTL  ja varatilintarkastajaksi  Erja Valtare KHT.

 

Päätös:

Tilintarkastajaksi valittiin Kirsi Patrikainen HT, KTL  ja varatilintarkastajaksi  Erja Valtare KHT.

 

 

12.  VEDEN JA JÄTEVEDEN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

 

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että veden ja jäteveden hinta pidetään samana kuin vuonna 2023.

Veden hinta on ollut 2,69 euroa/kuutiometri ja jäteveden 3,48 euroa/kuutiometri  (sisältää ALV).

Todettaneen lisäksi, että vesiosuuskunta seuraa tarkasti Kaarinan kaupungin hintoja ja mikäli kaupunki nostaa hintoja, sama nosto tulee vesiosuuskunnan hintoihin.

 

Aiemmin päätetyn mukaisesti vesiosuuskunta lisää 10% katteen kaupungin hintojen päälle.

 

Päätös:

Veden ja jäteveden hinta pidetään samana kuin vuonna 2023.

Veden hinta on vuonna 2024 2,69 euroa/kuutiometri ja jäteveden 3,48 euroa/kuutiometri  (sisältää ALV).

Vesiosuuskunta seuraa tarkasti Kaarinan kaupungin hintoja ja mikäli kaupunki nostaa hintoja, sama nosto tulee vesiosuuskunnan hintoihin.

Aiemmin päätetyn mukaisesti vesiosuuskunta lisää 10% katteen kaupungin hintojen päälle.

 

 

13.  LIITTYMÄHINNAT

 

Hinnat vuonna 2024 tulivat voimaan 1.1.24

Täysliittymä  16.500 euroa 

Vesi               7.000 euroa (pysyi samana)

 

Päätös:

          Liittymähinnat vuonna 2024 ovat

              Täysliittymä 16.500 euroa

              Vesi              7.000 euroa

 

 

14.  TALOUSARVIO 2024                                                                               

 

Käsiteltäneen ja hyväksyttäneen talousarvio vuodelle 2024.                                                            

                                                                                                  Liite 4  

Päätös:

           Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024.

                                                                                               

 

15.HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VESIOSUUSKUNNAN NYKYTILAAN

 

Kuultiin Kalervo Korvensyrjän tilannekatsaus. Neuvottelun Kaarinan kaupungin kanssa toiminta-alueen määrittämiseksi ovat kesken. Ongelmana on, että Kaarinan kaupungin mukaan liittyminen vesiosuukuntaan olisi pakollinen, jos kiinteistö sijaitsee 20 metriä runkolinjasta. Vesiosuuskunnan käsitys asiasta on toinen: Mikäli kiinteistö sijaitsee 200 metrin etäisyydellä runkolinjasta (hajasijoitusalue) tulisi liittymisen olla pakollinen. Neuvotteluissa on tullut esille, että kaupunki ehkä hyväksyisi 100 m. Asiaa ollaan viemässä tekniseen lautakuntaan. Kalervo Korvensyrjä jatkaa neuvotteluja.

 

 

 

 

 

 

 

16.PERUSMAKSUN PERIMINEN TILANTEESSA, JOSSA ON TÄYSLIITTYMÄ, MUTTA JOSSA LIITTYMÄÄ EI OLE OTETTU KÄYTTÖÖN

Vuosikokous 2023 edellytti hallitusta laatimaan selvityksen asiasta, joka liittyy osuuskuntakokouksen 2019 päätökseen periä perusmaksu myös niiltä, joilla on täysliittymä, mutta jotka eivät ole ottaneet sitä käyttöön.


Vuosikokous päätti 19.5.2019 (§14 Talousarvio), että perusmaksu peritään täysimääräisenä myös niistä liittymistä, joita ei ole otettu käyttöön (kokouksessa saatu uusi esitys). Perusteena oli, että käyttämättömät liittymät aiheuttavat osuuskunnalle kustannuksia, esimerkiksi jäteputken tukkeutuminen vuosien aikana niin pahasti, että sitä ei saada paineella auki. On tapauksia, joissa putken avaamisen sijasta on jouduttu kaivamaan uusi putki.
Erikseen tätä asiaa ei ollut kirjattu esityslistassa. Asia oli kirjattu liitteenä olleessa hallituksen esityksiä -liitteessä.

Yksi jäsen on reklamoinut asiasta, ja päätöksentekoa on selvitelty juristin kanssa. Muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa asiaan on löydetty ratkaisu. Juristi Tommi Siron selvityksen mukaan päätöksen tekoon sisältyi epätarkkuuksia vuoden 2019 vuosikokouksessa. Tästä syystä asia on uudestaan päätettävänä tässä pykälässä.


          Hallituksen päätösesitys:

Hallitus esittää, että perusmaksun ja lainanlyhennysmaksun veloitusta jatketaan niiltä kiinteistöiltä, joilla liittymää ei vielä ole otettu käyttöön. Perintää reklamaation tehneen jäsenen kohdalla ei jatketa, mutta tämän liittymän mahdolliset käyttöönottokustannukset veloitetaan liittyjältä.

Asiasta käytiin vilkas keskustelu.

Yksi osakas vastusti esitystä. Vastustusta ei kannatettu. Hallituksen esitystä kannatettiin.

Päätös:

Päätetiin, että  perusmaksun ja lainanlyhennysmaksun veloitusta jatketaan niiltä kiinteistöiltä, joilla liittymää ei vielä ole otettu käyttöön. Perintää reklamaation tehneen jäsenen kohdalla ei jatketa, mutta tämän liittymän mahdolliset käyttöönottokustannukset veloitetaan liittyjältä.

 

  17.MUUT ASIAT (ei päätösasioita)

  

  Ei muita asioita.

 

   18.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

  

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.

         

 

        Liitteet:

 

        Liite 1: Osallistujalista

        Liite 2: Tilinpäätös, tase, talousarvion toteutuminen 2023

        Liite 3: Tilintarkastajan lausunto

        Liite 4: Talousarvio vuodelle 2024

        Liite 5: Valtakirja

 

 

 

 

 

 

       Kokouksen vakuudeksi

 

          Piikkiössä  ___/____2024

 

       

            ___________________________                              _______________________

 

         Ilpo Nurmi                                                         Eija Luoto                   

        puheenjohtaja                                                      sihteeri

 

 

 

      

 

      Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset

 

 

        

           ____________________  __/__ 2024           _____________________ __/__ 2024

 

 

      

        ____________________________                    ____________________________

Marjatta Nikkola                                            Pentti Nikkola