Usein kysyttyä

MITÄ HINNALLA SAA?

Liittyminen tulee kaiken kaikkiaan maksamaan seuraavasti:

-vesiosuuskunnan osuusmaksu 300 euroa, jolla pääsee osallistumaan päätöksentekoon

-kaupungin veloittama liittymismaksu 400 euroa

-liittymismaksu (kts. hinnat), joka sisältää:

-vesi ja viemäri tuodaan "likakaivon paikalle" (siis kullakin tontilla nyt olevalle imeytyskentälle tms.

purkujärjestelmälle tai puhdistusjärjestelmälle asti) tai muuhun sellaiseen paikkaan tontilla, johon

jätevedet voidaan johtaa viettoviemärillä

-jätevesipumppaamon ja sen asennuksen

-kiinteistön omistaja johtaa sähkön pumppaamolle omalla kustannuksellaan

-kiinteistön omistaja hoitaa mahdolliset rakennuksen sokkelin kuivatusvedet pois jäteveden joukosta (kaupungilla on jäteveden kokonaismittaus, jonka mukaan maksetaan)

MIKÄ ON TUO LIITTYMISEN "VARAUS"?

Hallitus päätti ottaa käyttöön varauksen (kts. hinnat). Tontille tuodaan tällöin vesi - ja jätevesiputkien päät, jolloin ne voi ottaa käyttöön myöhemmin. Jäsenen myöhemmin liittyessä vesi/jätevesiverkostoon, hän maksaa varauksen täysliittymään vaihtamisen hetkellä voimassa olevan liittymismaksun vähennettynä maksamansa varausmaksun hinnalla.

Tilanteessa, jossa kiinteistö halutaan liittää osuuskuntaan vain veden osalta on liittymismaksu sama kuin varauksen hinta.

VALOKUITU?

Valokuitu on erittäin ohut lasista valmistettu johdin, jotka pitkin signaali siirtyy valon muodossa. Se on tiedonsiirtokyvyltään ja ominaisuuksiltaan ylivoimainen kuparikaapeleihin verrattuna. Valokuidun tärkeimpiä etuja ovat luotettavuus, rajaton kapasiteetti ja valmius tulevaisuuden sähköisten palvelujen käyttöön.

Valokuitu onkin ainut tiedonsiirtotekniikka, jota voidaan kohtuullisin kustannuksin päivittää aina tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Valokuituverkon nopeutta voidaankin kasvattaa lähes rajattomasti!

Uudet sähköiset palvelut edellyttävät yhä suurempia tiedonsiirtonopeuksia. Nykyisten kuparikaapeliyhteyksien tai liikkuvien langattomien yhteyksien ominaisuudet eivät tulevaisuudessa enää riitä. Huippunopeaa valokuituyhteyttä tarvitaan esimerkiksi silloin kun hyvälaatuista liikkuvaa kuvaa tai internet-TV:tä katsotaan verkon kautta, ladataan tai lähetetään isoja tiedostoja tai samanaikaisesti kotona käytetään useita internetin palveluja. Palveluntarjoajat kehittävät koko ajan uusia palveluja huippunopeille verkoille.

Valokuituyhteys on paitsi huippunopea myös toimintavarma.Kaapelit kaivetaan maahan, eivätkä viestintäyhteydet ole alttiina sääolojen muutoksille. Perinteiset kupariverkon ADSL-liittymät tulevat vähitellen korvautumaan valokuituliittymillä, joilla päästään yli sadan megabitin yhteysnopeuksiin. Valokuidulla on mahdollista saavuttaa vielä tätäkin huomattavasti nopeampia yhteyksiä, jo nykyisin on tarjolla jopa 1000 megabitin liittymiä. Tämä riittää kaikkiin ajateltavissa oleviin sovelluksiin pitkälle tulevaisuuteen.

Valokuituliittymä ei aseta rajoituksia liittymän nopeudelle. Jo nykyisin on tarjolla jopa 1000 megabitin liittymiä. Valokuituyhteys on symmetrisyytensä ansiosta huippunopea molempiin suuntiin.

Millaiseen nopeuteen yllät nykyisellä nettiliittymälläsi?